Tisková zpráva: Tříleté výročí založení oslavila v únoru internetová LGBT poradna Sbarvouven.cz, která pomáhá zejména mladým lidem řešícím otázky kolem své sexuální orientace a genderové identity. Na poradnu, v níž klienti chatují online s mentory a mentorkami dle vlastního výběru, se za dobu její existence obrátilo 2085 lidí. Vyměnili si víc než 43 tisíc zpráv. Sbarvouven.cz provozuje spolek Prague Pride, její patronkou je moderátorka Ester Janečková, jejíž 14letý synovec Filip spáchal v roce 2014 sebevraždu kvůli homofobním postojům české společnosti.

„Vím, že Filipovi něco takového, jako je naše poradna, moc chybělo. Možná kdyby mohl mluvit o svých obavách s někým, kdo si prošel něčím podobným, našel by potřebnou sílu. Jsem šťastná, že naši mentoři provázejí a podporují klienty v jejich těžkých chvílích. A dělají to skvěle,“ říká Ester Janečková.

Statistiky návštěvnosti poradny

„Největší příval klientů jsme pochopitelně zaregistrovali hned po otevření poradny, protože v Česku do té doby podobná služba pro LGBT lidi chyběla. Ale noví klienti přicházejí stále. Například vloni jsme vedli konverzace s 361 novými klienty,“ uvedl koordinátor poradny Sbarvouven.cz Oldřich Kundera.

Na online poradnu se obracejí především mladí LGBT lidé. Celých 41,8 % jich spadá do věkové kategorie od 15 do 18 let. Přišly však dotazy již od mladších dětí ve věku od 10 do 14 let, které tvoří 17 % klientů. Podobně velkou skupinu (19 %) tvoří klienti ve věku 19 až 25 let. S přibývajícím věkem pak počet klientů klesá, nicméně na poradnu se obrátilo i 8,8 % lidí starších 36 let. To jsou především ti, kdo po letech manželství objevují svou skutečnou identitu nebo zjišťují, že s ní již nejde dál bojovat.

Poradnu vyhledávají více ženy (44,8 %) než muži (35,3 %). Obrátilo se na ni i poměrně vysoké procento transgender osob (14,7 %) a toto téma se rozvíjí zejména v posledním roce, kdy počet dotazů z oblasti trans tematiky stoupá. V začátcích poradna nabízela pouze jednoho transgender mentora, dnes zde působí čtyři a jsou hodně vytíženi.

Nejvíce klientů pochází z hlavního města Prahy (18 %). Kolem 10 % se pohybuje podíl klientů z Moravskoslezského, Středočeského a Jihomoravského kraje. Celých 8,2 % dotazů přišlo ale také ze Slovenska. Nejméně se zatím na poradnu obraceli obyvatelé Libereckého kraje (1 %). Zároveň 9,2 % klientů do statistiky svůj původ neuvedlo.

Nejčastějším problémem, s nímž se klienti svěřují, je příprava na comingout v rodině (14,4 % konverzací). Tím také obvykle pro LGBT lidi přihlášení ke své sexuální orientaci či genderové identitě začíná. Homofobní šikany se dosud týkalo 12,5 % konverzací, což je dost vysoké číslo. Je to druhý nejčastější problém v poradně. Klienti si také často potřebují ujasnit svoji sexualitu (12,5 %). Transsexuality se týká 10,3 % dotazů. Poměrně často se vyskytuje i obava z nepřijetí vlastní rodinou (8,3 %), opakované jsou i problémy se sebepřijetím a sebedůvěrou (3,8 %).

Webovou stránku poradny za tři roky navštívilo 126 tisíc unikátních uživatelů. Řada z nich využila možnosti přečíst si články a rozhovory o LGBT tématech a do chatu s mentorem se nepřihlásila. Nejvyhledávanější byl článek o nebinární osobě Marshall s titulkem Nejsem ani holka, ani kluk.

Příběhy z poradny

Klienti v poradně vystupují anonymně, důvěrnost sdělených informací je nejvyšší prioritou. Za dobu existence poradny se však objevilo několik spokojených klientů, kteří se později rozhodli svůj příběh zveřejnit, aby tak pozvali další LGBT lidi k využití služeb Sbarvouven.cz. Jedním z nich je 19letý Honza z Kyjova.

„Přiznám se, byl jsem nejdřív trochu skeptický. Představa, že svoje problémy budu sdílet s cizím člověkem, mi úplně sympatická nebyla,“ popsal Honza své úvodní obavy. Při komunikaci s mentorem však od začátku cítil, že může být sám sebou. „Už po prvních pár větách opadla počáteční nejistota a já věděl, že mu můžu plně věřit. Bylo příjemné bavit se s někým, kdo si comingoutem už prošel a může se podělit o své zkušenosti. Mentor mě po celou dobu podporoval, sdílel jsem s ním každý svůj pokrok, a co je nejdůležitější, pomohl mi odhodlat se k vůbec prvnímu kroku,“ řekl později Honza. Celý jeho příběh je zveřejněn na webu poradny.

Jak poradna funguje

V poradně působí mentoři a mentorky, kteří si již úspěšně prošli zkušenostmi, kvůli nimž se klienti na poradnu obracejí. Klient si sám vybírá, kterého mentora osloví, a to na základě popisu jeho životního příběhu a videopozdravu. Mentoři věnují poradně svůj čas dobrovolnicky, bez nároku na honorář. V současné době jich je v poradně aktivních 24.

Konverzace s klienty podléhají odbornému dohledu tří profesionálních psychologů, kteří zároveň mentory školí před zahájením práce pro poradnu i v jejím průběhu. „Mentory vybíráme s důrazem na jejich motivaci. V kombinaci s kvalitně nastaveným odborným dohledem a podporou nám to umožňuje dosahovat vysoké odbornosti služeb. Zatímco ze začátku fungování poradny jsem konverzace vnímal jako takové popovídání mezi mentorem a klientem, dnes mentoři dokáží klientovi poskytnout fundovanou péči. Mentoři zvládají těžké konverzace, které vyžadují i základy krizové intervence. V takových případech se ale často snažíme klienta povzbudit, aby kontaktoval skutečnou psychologickou službu, včetně Linky bezpečí,“ říká jeden z psychologů Josef Smrž.

Kvalitní mentoring předpokládá, že mentoři a mentorky dokáží klientovi ve správnou chvíli nabídnout svůj příběh, položit správné otázky. Úkolem mentorů je ptát se, naslouchat, podpořit, ale ne radit. Nepostradatelnou úlohu ve Sbarvouven.cz sehrává i dobře fungující skupinová dynamika mezi mentory, kteří se pravidelně potkávají na supervizních setkáních i dalších akcích. „Navzájem si poskytují silnou lidskou hodnotu. Starší mentoři ty nové rychleji zaučí díky dobrým vztahům ve skupině,“ dodává Josef Smrž.

Během uplynulých tří let mentoři a mentorky absolvovali osm supervizních setkání, jejichž náplní je psychologické školení, trénink vedení konverzací a vzájemné sdílení zkušeností.

Financování poradny

V prvním roce byla poradna podpořena Norskými fondy, v následujících letech již spolek Prague Pride zajišťuje finance od soukromých firem a drobných dárců. Služby poradny jsou zdarma, aby byly dostupné všem bez rozdílu. Provoz poradny v minulosti podpořil Nadační fond Avast a společnost T-Mobile. Dlouhodobým partnerem Sbarvouven.cz je společnost Vodafone, která ji podporuje prostřednictvím své nadace i sbírky mezi svými zaměstnanci. Na podporu jde například i polovina výtěžku charitativního běhu proti homofobii FUN&RUN, který se koná 19. května v Praze.

https://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/sbarvouven_logo-1024x382.jpghttps://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/sbarvouven_logo-150x56.jpgredakceTémataTisková zpráva: Tříleté výročí založení oslavila v únoru internetová LGBT poradna Sbarvouven.cz, která pomáhá zejména mladým lidem řešícím otázky kolem své sexuální orientace a genderové identity. Na poradnu, v níž klienti chatují online s mentory a mentorkami dle vlastního výběru, se za dobu její existence obrátilo 2085 lidí. Vyměnili...