Datum a čas
23.8.2018
17:00 - 18:00

Místo konání
Neurčeno

Kategorie


Během ročníku Pilsen Pride 2017, který byl zároveň ročníkem prvním, vznikl krátký dokumentární snímek, jenž zachycuje střet dvou zcela odlišných „světů“ – LGBT+ „komunity“ a homofobně smýšlející části obyvatelstva města Plzně.
 
Dokumentární snímek vznikl v rámci kurzu audiovizuální antropologie ZČU (autorky: Luková Andrea, Makovičková Tereza, Semeráková Michaela).
During Pilsen Pride 2017, which was also the 1st Pilsen Pride, a short docummentary capturing the clash of two opposite „worlds“ – of the LGBT+ „community“ and the homophobic Pilsen residents – was shot.
 
The documentary was made during the course of audiovisual anthropology at the University of West Bohemia (authors: Luková Andrea, Makovičková Tereza, Semeráková Michaela).
0
Pilsen PrideBěhem ročníku Pilsen Pride 2017, který byl zároveň ročníkem prvním, vznikl krátký dokumentární snímek, jenž zachycuje střet dvou zcela odlišných „světů“ - LGBT+ „komunity“ a homofobně smýšlející části obyvatelstva města Plzně.   Dokumentární snímek vznikl v rámci kurzu audiovizuální antropologie ZČU (autorky: Luková Andrea, Makovičková Tereza, Semeráková Michaela). During Pilsen Pride 2017,...