Až do 15. června 2017 můžete přihlásit svůj film na 18. ročník queer filmového festivalu Mezipatra, který se koná v listopadu v Praze a Brně. Filmová díla všech délek a kategorií, která vznikla po 1. lednu 2016 a splňují kritéria uvedená ve Statutu festivalu, můžete přihlásit odkazem ze stránky festivalu,…
Pokračování...