Příloha č. 1 Pravidel a podmínek užití serveru lesba.cz

Server lesba.cz je postaven na svobodném sdílení informací a zážitků našich členek (uživatelek). To sebou přináší nutnost shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše data, včetně takových, které lze považovat za osobní nyní nebo v budoucnu. Zde se dozvíte o zásadách ochrany soukromí – zjistíte, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně, proto mimo jiné formy ochrany vašich dat používáme při komunikaci mezi vámi a programovým vybavením serveru lesba.cz šifrování (HTTPS).

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto internetových stránek, zpracováváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. GDPR, které začíná platit dne 25. května 2018.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Navštívíte-li stránky lesba.cz, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, datum a délku návštěvy. Zároveň budou uloženy i některé technické údaje o zařízení, které najdete níže v bodě 3.
Ostatní osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, stanete-li se členkou serveru lesba.cz. V takovém případě shromažďujeme:

1. Informace, které poskytujete vy sami
Ukládáme a zveřejňujeme obsah a další informace, které poskytujete při používání serveru lesba.cz, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření vašeho obsahu a při komunikaci s ostatními uživateli. Pro registraci jsou nezbytné uživatelské jméno, jméno, emailová adresa a heslo. Jakékoli další informace už vkládáte z vlastní vůle a patří k nim například příspěvky, komentáře, skupiny, akce, místa konání akcí, inzeráty apod. Shromažďujeme také informace o tom, kdy jste se registrovali, kdy jste se přihlásili, kdy jste konkrétní obsah vložili, kdy jste byli naposledy aktivní.

2. Interakce s ostatními
Ukládáme a zveřejňujeme vaše spojení s ostatními, tedy například vaše uzavřená přátelství, vaše skupiny a vaše spojení se skupinami jiných, komunikaci ve skupinách, komunikaci veřejnou i soukromou s ostatními, vaše body „líbí“ i body „líbí“ ostatních pro váš obsah.

3. Informace o zařízení
Shromažďujeme informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, nastavení zařízení) a o vašem připojení například typ prohlížeče, jazyk a časové pásmo, IP adresa.

Účely použití a doba uložení

Informace, které shromažďujeme, používáme k poskytování a zlepšování služeb serveru lesba.cz, tedy k poskytování vašeho obsahu ostatním.
Informace také používáme k ochraně serveru lesba.cz a jeho uživatelů. V tomto případě nám informace pomáhají ověřit, zda se přihlašujete opravdu vy, zda se na server lesba.cz nesnaží registrovat někdo nebo něco (robot) se škodlivými úmysly nebo zda se někdo nebo něco nesnaží uskutečnit nějakou jinou činnost, která by ohrozila vaše data.
Informace také používáme pro statistické účely a vyhodnocování návštěvnosti.

Vaše data ukládáme a zpracováváme vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný, po dobu co nejkratší a nezbytně nutnou k dosažení daného účelu. Je-li to možné, jsou údaje ukládány anonymně, nebo alespoň od sebe odděleny (pseudonymizovány) tak, aby je nebylo možné bez dalších dodatečných údajů použít pro vaši identifikaci.

Jak vaše informace používají ostatní uživatelé a členky
Obsah, který uložíte na server lesba.cz mohou vidět ostatní, mohou jej komentovat, mohou jej hodnotit body „líbí“ a některý mohou i sdílet. Vždy se proto ujistěte, zda svůj obsah vkládáte do veřejně přístupné části, do části přístupné pouze ostatním uživatelům, do části přístupné pouze vybranému okruhu přátel nebo do části pro soukromou komunikaci či přístupné pouze vám.
Většina vašeho obsahu je veřejně přístupná s těmito výjimkami:
a) části profilu, u nichž si nastavíte viditelnost pro omezený okruh uživatelů,
b) soukromé zprávy, které jsou vždy viditelné pouze vám a tomu, komu jsou určeny,
c) obsah soukromých skupin, včetně jejich akcí, je přístupný pouze členům dané skupiny, ale název skupiny, její popis a záhlaví stránky jsou viditelné všem,
d) skryté skupiny jsou celé viditelné pouze členům takové skupiny, a to včetně třeba jen jejího názvu.
Kdokoli sdílí jakýkoli obsah z neveřejné skupiny, je tento obsah viditelný pouze členům dané skupiny i v případě, že jej sdílí na vlastní stránce aktivity.
Nezapomeňte také na to, že váš veřejný obsah může být indexovatelný veřejnými vyhledávači a pak se zobrazit v jejich výsledcích vyhledávání.

Doba uložení a zveřejnění
Vaše osobní údaje technického charakteru jsou uloženy v zabezpečené databázi a v bezpečnostních zálohách po dobu maximálně 7 měsíců.
Data, která sami poskytnete, nebo která představují vaši interakci s ostatními, jsou uložena v databázi a zveřejněna po celou dobu zveřejnění, tedy do doby, než se rozhodnete je změnit nebo smazat. Vaše data, která jiná členka sdílela, jsou uložena a zveřejněna do doby, než se je tato členka rozhodne smazat. Výjimkou jsou případy, kdy jsou data smazána při správě stránek lesba.cz (typicky pro porušení zákonů nebo pravidel serveru).
Data jsou také uložena v bezpečnostních zálohách, a to maximálně 7 měsíců po odstranění obsahu.

Bezpečnost

Podnikám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila veškeré uložené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření na této internetové stránce se s vývojem technologií neustále zlepšují.
Vaše data jsou uložena na počítačích našeho smluvního hostingového partnera, který byl pečlivě vybrán a dlouhodobě testován s ohledem na bezpečnost a spolehlivost. Počítače jsou umístěny v České republice a náš hostingový partner nám garantuje jejich zabezpečení jak přímo na místě uložení, tak i ve virtuálním prostoru. Zde jsou také uloženy veškeré záložní soubory pro případ, že by bylo nutné veřejně poskytovaný obsah obnovit ze zálohy. Na počítači provozovatelky serveru lesba.cz není z bezpečnostních důvodů uložena žádná záloha dat.

Postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nejsou zveřejněné, jsou přístupné v rámci správy serveru lesba cz provozovatelce serveru a případně smluvním partnerům.
Postoupení jakýchkoli údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
V pseudonymizované formě mohou být vaše údaje postoupeny ke zpracování z technických a bezpečnostních důvodů smluvním externím firmám.
Všechny osoby a firmy spolupracující se serverem lesba.cz jsou vázány diskrétností.

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem, nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů oznámíme, zda a jaké osobní údaje o vás byly v rámci provozu serveru lesba.cz zaznamenané. Máte-li otázky ke zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s provozem serveru lesba.cz, můžete je napsat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pomocí soukromé zprávy člence lesba.cz nebo na emailovou adresu klub@lesba.cz. Tato emailová adresa platí nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě ochrany osobních údajů návštěvníků serveru lesba.cz.

Možnost opravy a smazání údajů

Vaše osobní údaje lze kdykoli opravit nebo smazat.
Členka může upravit nebo smazat veškeré údaje, které poskytla sama, s výjimkou uživatelského jména, které nemůže upravit ani administrátorka nebo provozovatelka serveru lesba.cz. Členství v klubu lesba.cz je nerozlučně spjato s uživatelským jménem a emailovou adresou, proto lze emailovou adresu pouze změnit, ale ne smazat. Přejete-li si smazat uživatelské jméno nebo emailovou adresu, je nutné smazat celý váš účet, a to včetně veškerého obsahu, který jste poskytla.
Ve výjimečných případech lze členský účet v klubu lesba.cz smazat také bez toho, aby se členka přihlásila. V takovém případě je nezbytné, abyste poslala žádost emailovou zprávou z emailové adresy, která je u členského účtu vedena, a to na emailovou adresu klub@lesba.cz.
Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě ochrany osobních údajů návštěvníků serveru lesba.cz.

Technické informace o zařízení nelze smazat, protože jsou buď uloženy anonymně, nebo jsou pseudonymizovány tak, že většina údajů je téměř obratem od sebe oddělena. V takovém případě nemá provozovatelka serveru lesba.cz možnost zjistit, které technické údaje jsou spojeny konkrétní s vámi.

Možnost námitky a stížnosti

Máte možnost vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Námitku můžete podat emailovou zprávou z emailové adresy, která je u členského účtu vedena, a to na emailovou adresu klub@lesba.cz.
Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě ochrany osobních údajů návštěvníků serveru lesba.cz.
Tato možnost začíná platit dne 25. května 2018.

Možnost přenositelnosti údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné do jiných systémů a máte možnost o jejich přenesení kdykoli požádat. V takovém případě je nezbytné, abyste poslala žádost emailovou zprávou z emailové adresy, která je u členského účtu vedena, a to na emailovou adresu klub@lesba.cz.
Uvedení této emailové adresy není souhlasem s jejím zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě ochrany osobních údajů návštěvníků serveru lesba.cz.
Tato možnost začíná platit dne 25. května 2018.

Cookies

Na serveru lesba.cz jsou používány cookies k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost těchto internetových stránek a vašich údajů, aby vám bylo možné zobrazit o trochu rychleji obsah této internetové strany v podobě, jaká je pro váš prohlížeč nejoptimálnější a aby bylo možné sledovat preference všech návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet tyto internetové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili server lesba.cz. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Většina našich cookies má platnost pouze po dobu, jakou trávíte na těchto internetových stránkách, maximálně následně jen 24 hodin.

Reklamní cookies Google
Server lesba.cz používá pro zobrazování reklamy programové vybavení společnosti Google. Společnost Google používá soubory cookie při zobrazování reklam na webových stránkách svých partnerů k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech. Jakmile uživatel navštíví partnerské webové stránky, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele odeslán soubor cookie.
Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.
Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam (https://www.google.com/settings/ads)

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, není-li prohlížeč nastaven jinak. Používáním serveru lesba.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.
Souhlas/nesouhlas s ukládáním cookies lze odvolat následujícím odkazem. Odvolávám

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vstupem na serveru lesba.cz a setrváním na něm souhlasí návštevník se zařazením osobních údajů do databáze této internetové stránky, do bezpečnostních záloh a log souborů a s jejich zpracováním podle těchto pravidel ochrany osobních údajů, a to na dobu do odvolání souhlasu.

Správce: Monika S. Benešová v nakladatelství Lama – Monika S. Benešová, IČ: 11213311, adresa pro písemný kontakt: V Olšinách 50, Praha 10, emailová adresa: klub@lesba.cz.
Uvedení těchto kontaktních údajů není souhlasem s jejich zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, kromě ochrany osobních údajů návštěvníků serveru lesba.cz.

Účinnost a platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zveřejněny dne 17. dubna 2017 a platí do jejich změny nebo odvolání.
Možnost přenositelnosti údajů a možnost námitky a stížnosti začínají platit dnem 25. května 2018.