Tisková zpráva: V pátek 15. června proběhl v pražském hotelu Hilton Prague OldTown osmý ročník konference Pride Business Forum. Tato největší konference se zaměřením na problematiku rovnosti LGBT osob na pracovišti v České republice přinesla případové studie z mezinárodního i českého prostředí, workshopy, panelové diskuse a vyhlášení prvního ročníku ocenění LGBT FriendlyEmployer, která se věnuje LGBT rovnosti ve firmách.

Letošní ročník Pride Business Forum se zaměřil na to, jak se hodnoty diverzity promítají do mise společností a na to, jak se projevují v businessu.

Ocenění LGBT FriendlyEmployer

Novinkou letošního ročníku konference Pride Business Forum bylo vyhlášení prvního ročníku ocenění„LGBT FriendlyEmployer“.IniciativaPride Business Forumje vyhlásila ve spolupráci s cenami bePROUD. O cenu se mohli ucházet zaměstnavatelé všech velikostí z řady podnikatelských subjektů, veřejné a státní správy a neziskových organizací.

LGBT FriendlyEmployerchce oceňovat, motivovat a zviditelňovat snahy zaměstnavatelů při zavádění opatření směřujících k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců v České republice. Hodnocen je strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců. Ocenění také zohledňuje, jakým způsobem toto téma ve firmě podporuje nejvyšší vedení a jak ho firma komunikujeinterně k zaměstnancům a navenek k veřejnosti.

Byly udělenytři ceny:

1) Hlavní cena „LGBT FriendlyEmployer 2018 Champion“, která je určena pro společnost, která je nejdále v zavádění inkluze LGBT osob na pracovišti a její přístup může být inspirací a vzorem pro ostatní zaměstnavatele.

Ocenění získala společnost: Vodafone

ZDŮVODNĚNÍ OCENĚNÍ:Porota ocenila propracovanou strategii a přístup společnosti Vodafone k LGBT rovnosti na pracovišti. Otevřený přístup podporuje nejen mateřská společnost, ale firmě se podařilo adaptovat ji na lokální potřeby a zapojit vedení i zaměstnance.

Vodafone může sloužit jako příklad ostatním v oblasti zaměstnaneckých výhod, a to sladěním benefitů pro LGBT páry (například stejný nárok na volno, jaké mají sezdané páry při významných událostech typu svatba, doprovod partnera k lékaři či pohřeb v rodině), ale i pro duhové rodiny (volno 10 dnů po narození či osvojení potomka získávají i stejnopohlavní páry).

Firma téma LGBT inkluze aktivně komunikuje mezi zaměstnanci, například pořádá zaměstnaneckou sbírku pro poradnu sbarvouven.cz a vybranou částku Nadace Vodafone násobí. 100 zaměstnanců, včetně vedení, se zúčastnilo v loňském roce pochodu Prague Pride. Firma téma komunikuje, některé zasedací místnosti jsou vyzdobeny tak, aby představovaly téma LGBT. Firma se věnuje tématu transgender osob a zavedla i gender neutrální toalety.

„Otevřenost a nulová tolerance jakéhokoli diskriminačního chování jsou dvě oblasti, které jsou součástí firemní kultury Vodafonu od samého začátku. V roce 2015 bylo téma LGBT zařazeno také do strategie Diversity a současně s tím Vodafone představil i svoji politiku rovných benefitů. Ty spočívají v nároku na volno pro LGBT páry v případech, kdy právo na volno mají manželské páry, ale na LGBT komunitu legislativa zapomíná. Dále například na deset dnů volna po narození či osvojení potomka mají ve Vodafonu samozřejmě nárok i stejnopohlavní páry,“ říká Jana Vychroňová, HR manažerka, Vodafone. A dodává: „Vodafone také navázal spolupráci s online poradnou sbarvouven.cz, kterou každoročně podporujeme zaměstnaneckou sbírkou. Téma LGBT pravidelně komunikujeme formou nejrůznějších zajímavých přednášek. Kolegové oceňují aktivní zapojení nejvyššího vedení a konkrétní aktivity, například zapojení Vodafonu do kampaní Stejná rodina nebo Jsme fér, či účast v průvodu Prague Pride.“

2) Speciální cena „LGBT FriendlyEmployer 2018 Employeedriveninitiatives“ za aktivity samotných zaměstnanců, například v rámci zaměstnaneckých skupin, podporované zaměstnavatelem.

Ocenění získala společnost: ExxonMobil BSC Czechia

ZDŮVODNĚNÍ OCENĚNÍ: Porota ocenila aktivitu zaměstnanců ExxonMobil BSC Czechia v oblasti LGBT. V rámci zaměstnanecké skupiny PrideChapter organizují zaměstnanci, s podporou firmy, přednášky (na témata jako LGBT rodiny, manželství pro všechny, předsudky, prevence HIV/AIDS aj.), zapojují se do akcí a kampaní s LGBT tématikou (IDAHOT, průvod Prague Pride, kampaň Celebrating love ofallkinds). Porota zejména ocenila, že do skupiny a aktivit se zapojují všichni zaměstnanci bez ohledu na sexuální orientaci.

3) Speciální cena „LGBT Employer 2018 Leadership Commitment“ jako ocenění nejvyššího vedení firmy, které se aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám.

Ocenění získala společnost: Accenture

ZDŮVODNĚNÍ OCENĚNÍ: Porota ocenila společnost Accenture za to, že se nejvyšší vedení aktivně zapojuje a podporuje aktivity a projekty napomáhající prostředí přátelskému k LGBT osobám. Téma proaktivně podporuje generální ředitel české pobočky Accenture Roberto Libonati a ředitelka pro oblast telekomunikací Alena Sochorová, kteří se pravidelně účastní interních i externích aktivit (například konference Pride Business Forum nebo interní skupiny PrideatAccenture). Většina členů českého vedení Accenture se připojila k tzv. LGBT Allies(podporovatelům) a svoji podporu LGBT inkluze vyjadřují i používáním duhových šňůrek u svých vstupních karet.

Do prvního ročníku ocenění se přihlásilo 12 zaměstnavatelů. Porotu vedle oceněných firem zaujala například přihláška Kanceláře veřejného ochránce práv, která se jako jediná z institucí veřejné správy otevřeně přihlásila k principům rovného přístupu k LGBT osobám na pracovišti.

„Ocenění, které jsme letos poprvé udělili na výroční konferenci Pride Business Forum má ukázat příklady dobré praxe ostatním zaměstnavatelům a motivovat je k tomu, aby se tématu začali také intenzivně věnovat. Vítězné firmy nabízejí rovné benefity a podporují aktivity, které bourají předsudky a bariéry,“ vysvětluje Pavlína Kalousová, členka poroty a předsedkyně platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje tématům diverzity v českém podnikatelském prostředí.

Czeslaw Walek, iniciátor konference Pride Business Forum a předseda Prague Pride dodává: „Přestože se dnes zaměstnavatelé o lidi doslova přetahují, stále nemůžeme hovořit o tom, že by firemní prostředí bylo obecně tolerantní k přijímání jinakosti. Pouze 15 % LGBT osob se cítí dostatečně komfortně na to, aby se na pracovišti otevřeně přihlásily ke své sexuální orientaci. A to je málo.“

Memorandum o podpoře LGBTI diverzity a inkluze na pracovišti

Součástí konference byl i slavnostní podpis nových signatářských firem „Pride Business Forum Memorandum 2018+“ (plné znění ZDE). Jeho cílem je podpořit zaměstnavatele v zavádění principů LGBT diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o dosažení férového přístupu firem ke každému bez ohledu na sexuální orientaci. Memorandummá zároveň rozvinout veřejnou diskuzi na toto téma.

Novými signatáři jsou společnosti:
• Amazon
• innogy

Proč se noví signatáři připojili k této inciativě?

Karel Foltýn, ředitel HR pro střední a východní Evropu, Amazon: „Naši zaměstnanci pocházejí z různých prostředí a k úspěchu jim pomáhá i to, že mohou zůstat sami sebou. V Amazonu máme řadu neformálních skupin, ve kterých se potkávají lidé z různých zemí a firemních oddělení. Jednou z nich je i skupina Glamazon, která vznikla proto, aby vyjádřila podporu LGBT komunitě. Hlavním cílem skupiny Glamazon je propojovat LGBT zaměstnance a zdůraznit roli, kterou v naší firmě hraje rozmanitost.”

Erika Vorlová, ředitelka HR, innogy Česká republika: „Tak jako je jedinečný každý člověk, je jedinečný každý zaměstnanec. U nás v innogy chceme, aby se zaměstnanci nebáli dát najevo odlišnou sexuální orientaci. Víme, že když se chce člověk cítit dobře, musí být sám sebou nejen doma, ale také v práci. Pokud tato podmínka není splněna, vynakládá takový zaměstnanec neskutečné množství sil a energie na to, že svou orientaci tají. Tomu se v innogy chceme rozhodně vyhnout a naším cílem je vytvořit otevřené a respektující prostředí pro naprosto všechny zaměstnance.“

Dosavadními signatáři Memoranda jsou: Accenture, ClearstreamOperations, Vodafone ČR, Hilton Hotel Prague, IBM, Ogilvy, SAP ČR, SAP Services, Ariba Czech, Concur, Prague Pride, Byznys pro společnost.

Pride Business Forum 2018

Pride Business Forum je jedinou platformou v Čechách, která vytváří prostor pro mezifiremní diskuzi o LGBT rovnosti na pracovišti. Platforma spolupracuje se soukromou i veřejnou sférou a přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Kromě největší výroční konference na téma LGBT rovnosti v Česku, kterou pořádáme od roku 2011, platforma také organizuje menší tematické workshopy nebo networkingové večery v průběhu roku. Platforma se podílí na pravidelných výzkumech týkajících se LGBT rovnosti na pracovišti a prostřednictvím konkrétních dat mění pracovní prostředí pro LGBT osoby v Čechách.

Letošní ročník přinesl řadu inspirativních řečníků i silných životních příběhu (profily všech ZDE).

Patří k nim například NourShaker, Vodafone UK. Nour se před dvěma a půl lety – po 13 letech práce ve vedoucích pozicích v IT v Dubai, Egytě a Evropě – přestěhovala do Spojeného království, aby dosáhla dalšího milníku jak v její kariéře, tak v procesu změny pohlaví. Nour působí jako Trans Advisor LGBT+ Friends Network Vodafone UK, která i díky ní získala letos od společnosti Stonewall ocenění v kategorii LGBT+ Employee Network. Nour je aktivní v boji proti homofobnímu, bifóbnímu a transfobnímu chování a pravidelně se účastní nebo vede akce a semináře zabývající se osvětou v oblasti trans a LGBT+ diverzity. Nour si klade za cíl uvádět v život business řešení, která budou v této problematice pomáhat, budou přispívat ke změně jak v soukromé, tak v business sféře a zároveň budou držet krok se změnami v dnešní společnosti a se zachováním digitální etiky a osobní integrity.

K hlavním řečníkům patřil Yemi A.D. – mezinárodně uznávaný producent, choreograf a zakladatel agentury JAD Productions a taneční školy Dance Academy Prague. Mezi jeho klienty patří například americký rapper KanyeWest, AdidasOriginals, Google, Mercedes, či T-Mobile. V zahraničí připravoval například show pro předávání cen MTV v Los Angeles, performance do pořadu Saturday Night Live, režii jednoho z koncertů festivalu Coachella, nebo nejúspěšnější českou televizní show Tvoje Tvář Má Známý Hlas.

Dále pak Jon Miller – partner ve společnosti Brunswick Group, která spolupracuje s firmami na podpoře jejich pozitivního přínosu pro společnost. Jon pracoval s globálními korporacemi v mnoha sektorechod USA po Asii a Afriku. Byl strategickým ředitelem pro Mother, jednou z nejvýznamnějších tvůrčích agentur na světě- včetněoceněné kampaně Agentury desetiletí. Jon vytvořil kampaně pro mnoho nevládních organizací, včetně Amnesty, Greenpeace a WWF. Vedl skupinu čtrnácti světových společností, které zahájily Open for Business, první mezinárodní firemní koalici na podporu začleňování lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních (LGB&T) zaměstnanců. Deník FinancialTimesjej v letech 2015 a 2016 ocenil jako jednoho ze 100 nevlivnějších LGBT top manažerů v mezinárodním měřítku. Publikoval dvě knihy: Everybody’s Business: TheUnlikely Story ofhow Big Business Can Fix TheWorld (společně s Lucy Parker) a The Business ofBrands (spoluautor David Muir).

Foto: Pride Business Forum

https://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/06/2018_pb_tymy-1024x558.jpghttps://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/06/2018_pb_tymy-150x82.jpgredakceTémataTisková zpráva: V pátek 15. června proběhl v pražském hotelu Hilton Prague OldTown osmý ročník konference Pride Business Forum. Tato největší konference se zaměřením na problematiku rovnosti LGBT osob na pracovišti v České republice přinesla případové studie z mezinárodního i českého prostředí, workshopy, panelové diskuse a vyhlášení prvního ročníku...