Tisková zpráva: Čtyřleté výročí založení oslavila v únoru internetová LGBT poradna Sbarvouven.cz, kterou provozuje spolek Prague Pride. Od roku 2015 tato poradna poskytuje pomoc gayům, lesbám, bisexuálům a transgender lidem v krizi. Dosud se na ni obrátilo přes 2800 klientů a klientek, z nichž většina je ve věku 15 až 19 let. Výjimkou nejsou ani případy klientů se sebevražednými tendencemi. Mentoři poradny se dosud setkali s patnácti a dokázali je úspěšně nasměrovat do rukou odborníků.

Poradna Sbarvouven.cz vznikla v reakci na sebevraždu 14letého gaye Filipa Havlíčka, který nechtěl žít ve společnosti plné homofobie. V dopise na rozloučenou apeloval na svoji rodinu, aby přispěla ke zlepšení života lidí s odlišnou sexuální orientací. Filipova teta, televizní moderátorka Ester Janečková, se stala patronkou projektu Sbarvouven.cz. Jeho matka Svatava působí jako mentorka poradny.

Aktuální údaje o návštěvnosti
Poradna za dobu svého fungování pomohla celkem 2828 klientům a klientkám (k poslednímu dni února). „V roce 2018 nám počet klientů meziročně stoupl téměř na dvojnásobek, kontaktovalo nás 662 osob. Pozorujeme, že tento trend bude zřejmě pokračovat i letos. Za první dva měsíce tohoto roku už nás navštívilo 97 nových klientů,“ uvedl manažer projektu Sbarvouven.cz Oldřich Kundera.
Skladba klientů zůstává stejná jako v předchozích letech. Téměř všichni jsou mladší 25 let a největší věkovou skupinu tvoří mládež mezi 15. a 19. rokem (40 %). Skupiny klientů ve věku 10 – 14 let a 19 – 25 let jsou stejně velké, dosahují shodně 22 %. Pouze 16 % klientů je starších 25 let (26 – 35 let 9 %, 36 let a víc 7 %). V zabezpečeném prostředí chatu si mentoři s klienty vyměnili přes 65 tisíc zpráv.

Mezi klienty stále převládají ženy. Jich se na poradnu dosud obrátilo 54 %, mužů 31 %. Transgender lidé tvoří z celkového množství klientů v posledním roce 8,5 %. Jen od začátku letošního roku to bylo v reálných číslech 12 trans osob.

Nejvíce klientů nadále pochází z hlavního města Prahy, Středních Čech, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Ze Slovenska za poslední rok přišlo přes 10 % klientů. Spousta jich však o sobě žádné údaje nevyplní, protože se nachází ve velmi zranitelné situaci a obává se odhalení identity. Pro mnohé je to vůbec poprvé, co se se svou odlišnou sexuální orientací nebo genderovou identitou svěří jinému člověku.

Tak tomu bylo i u Dominika (20 let), který se na poradnu obrátil před dvěma lety. Tehdy studoval střední školu a tolik se bál, že se své mentorce představil pod falešným jménem Adam. Nyní se jí ozval znovu, aby jí poděkoval za její pomoc. „Měl jsem takový strach, že jsem se bál napsat ti své pravé jméno,“ přiznal v děkovném dopise a popsal, jak se za uplynulé dva roky úspěšně vyoutoval rodině a přátelům a začal studovat vysokou školu v Praze. „Pokud si v současné době píšeš s někým, stejně jako jsme si psali my dva, klidně mu tuto zprávu přepošli, aby věděl, že v tom není sám. A aby tomu dal čas a aby si byl jistý, že jednou to bude lepší o miliardu procent,“ napsal Dominik své někdejší mentorce.

Metoda peer-to-peer mentoringu
V poradně aktuálně působí 24 mentorů a mentorek, a to bez nároku na honorář. V posledních měsících se kvůli poptávce zvýšil počet transgender mentorů o čtyři osoby, takže trans mentoři nyní tvoří celou čtvrtinu mentorského týmu. Poradna funguje na principu peer-to-peer mentoringu, kdy s klienty nehovoří profesionálové, ale lidé, kteří mají osobní zkušenost s problémy, s nimiž se klienti na poradnu obracejí. Klienti si sami vybírají mentora, s nímž budou komunikovat. Konverzace podléhají odbornému dohledu tří profesionálních psychologů, kteří zároveň mentory školí před zahájením práce pro poradnu i v jejím průběhu. V uplynulém roce mentoři absolvovali mj. školení krizové intervence od Linky bezpečí.

Hlavním úkolem mentorů je klienta vyslechnout, nabídnout mu bezpečný prostor pro svěření se s problémy a otázkami. Mentoři nabízejí svůj příběh a vedou klienty tak, aby oni sami našli svou cestu. Úkolem mentorů je identifikovat případy, kdy je nutné nasměrovat klienta k využití odborné pomoci. Dosud se mentoři v poradně setkali s 15 sebevražednými případy. Cíl, aby už nikoho dalšího nečekal tragický osud jako Filipa, se daří úspěšně naplňovat.

Sbarvouven.cz

https://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/sbarvouven_logo-1024x382.jpghttps://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/sbarvouven_logo-150x56.jpgredakceTémataTisková zpráva: Čtyřleté výročí založení oslavila v únoru internetová LGBT poradna Sbarvouven.cz, kterou provozuje spolek Prague Pride. Od roku 2015 tato poradna poskytuje pomoc gayům, lesbám, bisexuálům a transgender lidem v krizi. Dosud se na ni obrátilo přes 2800 klientů a klientek, z nichž většina je ve věku 15...