Tisková zpráva: Jako každý rok, i letos v dubnu pořádá Společnost pro queer paměť ve spolupráci s partnerskými organizacemi seriál akcí „Měsíc queer historie“. Zasíláme Vám program akcí letošního ročníku a srdečně Vás na ně zveme.

Rebel bez příčiny – vzdorem ke (queer) slávě
3. 4., 20.30, kino Art, Brno (Radnická 4)
– partner: kino Art
Kultovní snímek o dospívající mládeži, díky kterému se James Dean stal ikonou pro několik generací (nejen) queer diváků. Film zařadí do souvislostí dobové kinematografie i queer čtení historicko-teoretický úvod filmových publicistů Šárky Gmiterkové a Jana Bodnára, člena SPQP.

Po stopách našich bab a dědů 2018
5. 4., sraz v 18.00 před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru, Praha 2
S pravidelnou historicko-vlastivědnou vycházkou po místech spojených s teplou minulostí se letos po šesti letech vrátíme na Vinohrady. Víte například, kde v roce 1934 došlo k prvnímu doloženému vystoupení čs. homosexuálů proti policejní šikaně? Vycházka potrvá přibližně 2 hodiny.

Vzpomínkově-poetický večer na Allena Ginsberga
11. 4., 19.00, Centrum queer paměti, Na Strži 40, Praha 4
CQP hostí do dubna výstavu „Král Majales“ věnovanou pobytu Allena Ginsberga v Praze v roce 1965. Na jeho československou epizodu zavzpomínají herec a recitátor Miroslav Kovářík a herec a gay aktivista Jiří Hromada.

Homosexualita – předmět trestního stíhání v Československu (1918–1938)
12. dubna, 19.00, café Patra, Krymská 17, Praha 10
– přednášející: Mgr. Michal Mako (Historický ústav, FF MU v Brně)
Přednáška se zabývá kriminalizací homosexuality v ČSR v období první republiky. Představí výsledky nového archivního výzkumu v Košicích, a to v kontextu již dříve provedených výzkumů v českých zemích (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové). Popíše aspekty, které měly na trestnost homosexuality vliv, a poukáže na její specifika v rámci československé periferie, kterou představují Košice.

Shromáždění k 80. výročí úmrtí Vojtěcha Černého
16. 4., sraz v 17.00 před kostelem Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech, Praha 3
Vojtěch Černý, klíčový pracovník meziválečného hnutí sexuálních menšin, zemřel tragicky 17. dubna 1938. V předvečer 80. výročí Černého úmrtí se sejdeme u jeho donedávna zapomenutého a zanedbaného hrobu. O zvelebení místa posledního odpočinku V. Černého se za přispění soukromých dárců zasadila SPQP.

Podivuhodný případ Anneliese Kohlmannové: queer touha v koncentračních táborech
17.4., 18.00, Autonomní sociální centrum Klinika, Jeseniova 60, Praha 3
– přednášející: dr. Anna Hájková
– partneři: Autonomní sociální centrum Klinika; Feministická společnost
Na příkladu vztahu dozorkyně Annelise Kohlmannové a vězenkyně Lotty Winterové v koncentračním táboře Tiefstack analyzuje Anna Hájková queer dějiny holokaustu, homofobii přeživších a to, jakým způsobem jsou lesbické dějiny mimořádně marginalizované.

Dneska přišel nový kluk (Československo 1981 / 94 min / 35mm)
18. 4., 17.30, kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1
– partner: NFA
Homosexuální tvůrce Vladimír Drha (1944–2017) se queer tematice otevřeně nevěnoval, jeho filmy však obsahují homoerotické motivy a fascinaci mužským tělem. Projekce připomene loni zesnulého režiséra a osobně ji uvede herec Jiří Hromada, pro kterého byl snímek rovněž debutem.

Po stopách našich bab a dědů v Brně
18. dubna, sraz 18.30 na Pekařské ul. nad schody k Leitnerově ul., Brno
– partner: Jsme fér
Historicko-vlastivědná vycházka, při níž se projdeme po místech v centru města, na kterých se odehrávala historie naší komunity v posledních sto letech. Výklad bude obohacen citáty z dobových pramenů. Vycházka potrvá přibližně 2 hodiny, letos proběhne jako součást kampaně Jsme fér.

Drahý Fredy (Izrael 2017 / 74 min / HD hebrejsky – anglicky – česky s českými titulky)
24. 4., 19.00, Filozofická fakulta UK, místnost 200, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
29. 4. dopoledne, UPOL, uvedení v rámci festivalu Academia film Olomouc
– partneři: Velvyslanectví Státu Izrael v České republice; Academia film Olomouc; Charlie, z. s.
Německý uprchlík v Československu, nebojácný Žid, mužný sportovec, oblíbený pedagog a gay. Izraelský režisér Rubi Gat ve snímku dotváří obraz Fredyho Hirsche (1916–1944) prostřednictvím vzpomínek pamětníků i animovaných pasáží. Film uvede člen SPQP Pavel Kuča.

Stoprocentní přátelství: přednáška k 120. výročí narození B. J. Kosovského
26. 4., 19.00, Centrum queer paměti, Na Strži 40, Praha 4
– přednášející: dr. Jan Seidl
Bohumil J. Kosovský, autor homoerotického románu Šílený adventista (1931), byl jedním z význačných pracovníků čs. hnutí sexuálních menšin. Přednáška představí mimořádný život tohoto metafyzika, vůdce protikomunistické ilegální skupiny, politického vězně i vizionáře a pěstitele tulipánů.

Edward Carpenter: Queer, socialismus a umění
30. 4., 18.00, Autonomní sociální centrum Klinika, Jeseniova 60, Praha 3
– přednášející: PhDr. Ladislav Zikmund-Lender
– partner: Autonomní sociální centrum Klinika
Ve stejné době, kdy se začal angažovat v hnutí utopického socialismu, začal Edward Carpenter psát o soudobé kultuře a umění a současně bojovat za emancipaci neheterosexuálních lidí. Jak dokázal tyto tři oblasti veřejného působení skloubit a propojit?

Změna programu vyhrazena. Sledujte aktuální informace na našich webovýchfacebookových stránkách.

1+
https://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/2018_mesic_q_historie-1024x388.jpghttps://www.lesba.cz/info/wp-content/uploads/2018/03/2018_mesic_q_historie-150x57.jpgredakceTémataTisková zpráva: Jako každý rok, i letos v dubnu pořádá Společnost pro queer paměť ve spolupráci s partnerskými organizacemi seriál akcí 'Měsíc queer historie'. Zasíláme Vám program akcí letošního ročníku a srdečně Vás na ně zveme. Rebel bez příčiny – vzdorem ke (queer) slávě 3. 4., 20.30, kino Art, Brno (Radnická...